ฉีดโบฯ รักษา ไมเกรน (Migraine)

โดยการฉีด โบฯ ได้รับ US.FDA-approved คือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริการในการรักษาโรคไมเกรนเรื้อรัง (Chronic Migraine) หรือผู้ที่มีอาการปวดหัวไมเกรน 15 วันต่อเดือนขึ้นไป โดยแพทย์จะฉีดโบฯ ที่กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง 31 จุด ผลการฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้นาน 4 – 6 เดือน